Dr Katarzyna Bennett

GMC 6057445

Doktor Katarzyna Bennett jest absolwentką Uniwersytetu Białystockiego. Od wielu lat praktykuje na terenie Zjednoczonego Królestwa.
Uzyskane dyplomy oray doświadczenie w wielu specjalnościach (pediatria, interna, dermatologia) przyczyniły się do jej popularności w zróżnicowanych grupach etnicznych.
Doktor Katarzyna Bennett jest lekarzem o specjalnym zainteresowaniu w układzie mieśniowo-szkieletowym i iniekcjach (zastrzykach) dostawowych.
Jest również kwalifikowanym specjalistą medycyny estetycznej z zainteresowaniem w drobnej chirurgii dermatologicznej.

 

Specjalizacja medycyny rodzinnej to nieco szersza specjalizacja niż interna czy pediatria, łączy te dwie dziedziny medycyny. Lekarz rodzinny ma uprawnienia, by udzielać porad pacjentom dorosłym (jak internista) oraz dzieciom (jak pediatra). Lekarz rodzinny to lekarz dla wszystkich członków rodziny. Zapewnia rodzinie kompleksową opiekę medyczną, spoglądając całościowo na pacjenta, także w kontekście jego otoczenia. Dba o jego dobrą kondycję fizyczną i psychiczną, proponując i zachęcając do zachowań prozdrowotnych i przeprowadzania badań profilaktycznych.